Wielka przyszłość
małej ojczyzny.

Naszym celem jest zrównoważony rozwój Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.