O fundacji

Celem Fundacji jest zrównoważony rozwój społeczny, gospodarczy i przestrzenny dzielnicy WŁOCHY m.st Warszawy, osiągnięty w wyniku współpracy z instytucjami publicznymi, przedsiębiorstwami oraz mieszkańcami.

W opublikowanym w 2017 roku przez Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych Rankingu dzielnic Warszawy pod względem atrakcyjności warunków życia, dzielnica Włochy zajęła ogólne 4. miejsce. W ocenie Fundacji, wiele obszarów życia dzielnicy zasługuje na doskonalenie, aby była ona postrzegana przez mieszkańców Włoch i Warszawy jeszcze lepiej.

Wspieranie lokalnych wspólnot, czy tworzenie warunków sprzyjających zdobywaniu nowej wiedzy to tylko jedne z celów statutowych Fundacji.

W DNA naszej Fundacji wpisana jest innowacyjność i ambicja wobec stawianych sobie celów. Realizowane projekty nastawione są na budowanie “lepszego jutra”. Przy każdym działaniu kierujemy się realistyczną wizją przyszłości, szanując przeszłość i rzeczywistość.

Wierzymy, że energia oraz wiedza naszego Zespołu, wykorzystywana we współpracy z instytucjami, przedsiębiorstwami i mieszkańcami, może uczynić Włochy miejscem jeszcze atrakcyjniejszym do życia, rozwoju i pracy.

Zarząd fundacji

Fundację tworzą ludzie z doświadczeniem projektowym, gotowi do podejmowania nowych wyzwań, związani z warszawskimi Włochami.

Wojciech Kordel

Prezes Zarządu

Mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie w sprawach gospodarczych, cywilnych, karnych i rodzinnych. Makler papierów wartościowych. Wykształcenie wyższe na kierunku “zarządzanie”. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, zarówno na stanowiskach kierowniczych w podmiotach prywatnych, jak i w administracji samorządowej. Jego wiedzę potwierdzają m.in. międzynarodowe certyfikaty z zarządzania projektami (certyfikat PRINCE2 Practitioner, AGILE Foundation).

O dzielnicy włochy

Włochy to jedna z 18 dzielnic m.st. Warszawy. Położona w południowo-zachodniej części miasta stanowi ciche i spokojne miejsce do życia i pracy. W rankingach warszawskich dzielnic zajmuje wysokie miejsca w kategoriach atrakcyjności życia, szczególnie dla rodzin z dziećmi.

Sama dzielnica jest podzielona na osiem obszarów: Okęcie, Opacz Wielka, Paluch, Raków, Salomea, Stare Włochy, Nowe Włochy i Załuski. Do najbardziej rozpoznawalnych obiektów zalicza się m.in. historyczny Fort V. Włochy Twierdzy Warszawa, Lotnisko im. Fryderyka Chopina, lokalne parki, a także ośrodki kultury i oświaty.

W historii Włoch na trwałe zapisały się m.in deportacje mężczyzn z 1944 roku dokonane przez hitlerowskie Niemcy. Na terenie Włoch mieści się także „Willa Jasny Dom”, będąca wykorzystywana od 1945 roku przez NKWD jako brutalny areszt.