Projekty

Arteterapia jako nowoczesne podejście do budowania

kapitału społecznego.

Opis zadania:

Zadanie polega na organizacji warsztatów kreatywności, połączonych w treningiem kreatywności z wykorzystaniem elementów arteterapii. Arteterapia jest innowacyjną pełną możliwości formą pracy, której rezultaty takie jak: integracja, odkrywanie własnych predyspozycji, czy poprawa samooceny potwierdzają badania zawarte na łamach fachowej literatury. Pozytywne oddziaływanie poprzez zaangażowanie w sztukę pozwala na nieskrępowaną radość z możliwości twórczego działania oraz współpracy. Realizacja zadania w formie aktywnej metodzie warsztatowej oraz metodzie eksponującej wykorzysta kulturę i sztukę jako narzędzie do budzenia i stymulowania zdolności twórczych osób i grup, a także jako instrument twórczej zmiany społecznej i środowiskowej oraz animacji i edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych.

 
W ramach zadania zorganizowane będzie łącznie 42 warsztaty (12 w 2023 i 30 w 2024).  Warsztaty mogą  być skierowane do dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych w tym seniorów i osób ze szczególnymi potrzebami. Zajęcia będą przeznaczone są dla wszystkich chętnych niezależnie od stopnia umiejętności plastycznych.
 
W ofercie zajęć zaplanowane są aktywności artystyczne, które pozwolą uczestnikom spędzić kreatywnie czas, odkryć i nauczyć się technik rękodzielniczych. Warsztaty będą stanowić wsparcie dla rozwoju zarówno dzieci i młodzież, osób dorosłych i seniorów w rzeczywistości pocovidowej, która mocno wpłynęła na równowagę emocjonalno- psychiczną, korelować będą z ideą uczenia się przez całe życie, a przede wszystkim stanowić będą podstawę dla rozwoju kapitału społecznego poprzez poprawa stanu psychicznego i fizycznego uczestników, tworzenia więzi społecznych, budowania zaufania, pewności siebie, redukcja stresu, zwiększenie poczucia własnej wartości czy rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. To także doskonała nauka koncentracji. Wszystko powyższe wpływa na zwiększanie aktywności i samoorganizacji obywatelskiej w efekcie przyczynia się do budowania i powiększania kapitału społecznego.
Termin realizacji zadania publicznego:
Data rozpoczęcia 2023–03–01
Data zakończenia 2024–12–31

WARSZTATY 2024:

Pobierz ulotkę

10. Moc Kolorów

(25.04.2024) – szczegóły

9. Wiosenne Emocje Gr. 2

(16.04.2024) – szczegóły

8. Wiosenne Emocje Gr. 1

(16.04.2024) – szczegóły

7. Wiosenne Emocje Gr. 2

(15.04.2024) – szczegóły

6. Wiosenne Emocje Gr. 1

(15.04.2024) – szczegóły

5. Wielkanocne Pisanki Decoupage

(25.03.2024) – szczegóły

4. Moja Wielkanoc

– Koszyczek Wspomnień Gr. 2

(12.03.2024) – szczegóły

3. Moja Wielkanoc

– Koszyczek Wspomnień Gr. 1

(12.03.2024) – szczegóły

2. Moja Wielkanoc

– Koszyczek Wspomnień Gr. 2

(11.03.2024) – szczegóły

1. Moja Wielkanoc

– Koszyczek Wspomnień Gr. 1

(11.03.2024) – szczegóły

WARSZTATY 2023:

Pobierz ulotkę

12. Mandala na kamieniu

(25.10.2023) – szczegóły

11. Moja droga do siebie

(19.10.2023) – szczegóły

10. Mój wewnętrzny pejzaż

(10.10.2023) – szczegóły

9. Ja drzewo

(02.10.2023) – szczegóły

8. Pachnąca mandala wspomnień Gr. 2

(07.09.2023) – szczegóły

7. Pachnąca mandala wspomnień Gr. 1

(07.09.2023) – szczegóły

6. Pachnąca mandala wspomnień Gr. 2

(05.09.2023) – szczegóły

5. Pachnąca mandala wspomnień Gr. 1

(05.09.2023) – szczegóły

4. Ja i moje imię Gr. 2

(25.08.2023) – szczegóły

3. Ja i moje imię Gr. 1

(25.08.2023) – szczegóły

2. Ja i moje imię Gr. 2

(22.08.2023) – szczegóły

1. Ja i moje imię Gr. 1

(22.08.2023) – szczegóły