Zasłużeni dla Dzielnicy Włochy

Szanowni Mieszkańcy!
? Ruszamy z naszym projektem uhonorowania osób zasłużonych dla dzielnicy. Uruchamiamy stronę https://fundacjawlochy2030.org/aktualnosci/2021/02/zasluzeni-dla-dzielnicy-wlochy/

? Za pośrednictwem tej strony będziemy przyjmować zgłoszenia oraz prezentować sylwetki laureatów.

? Zapraszamy do zgłaszania osób, które według Was ze względu na swoją działalność w dziedzinie kultury, sportu, edukacji , działań społecznych lub za swoją postawę i pracę na rzecz społeczności lokalnej powinny zostać szczególnie docenione i wyróżnione.

⚠ Poniżej kilka zasad związanych z naszą inicjatywą:
1. Zgłaszamy wyłącznie osoby żyjące (dla zasłużonych osób nieżyjących przewidujemy inne formy upamiętnienia).
2. Osoba zgłaszana nie musi mieszkać na terenie dzielnicy – ważne, aby jej aktywność obejmowała naszą dzielnicę.
3. Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie na określonym formularzu poprzez stronę https://fundacjawlochy2030.org/aktualnosci/2021/02/zasluzeni-dla-dzielnicy-wlochy/ lub poprzez przesłanie skanu wypełnionego formularza na kontakt@wlochy2030.org w terminie do 30 marca 2021 roku.
4. Weryfikację zgłoszeń oraz wskazania osób do nagrodzenia dokona specjalnie powołana Kapituła, której skład osobowy zostanie podany do publicznej wiadomości do 31 marca br.
5. Lista osób uhonorowanych oraz sposób wręczania wyróżnień zostanie podany do 30 maja br.
6. Ze względu na ważny interes społeczności dzielnicy inicjatywa może być modyfikowana i rozszerzana.
7. Na dzień 03.02.2021 wyłącznym realizatorem jest Fundacja WŁOCHY 2030.
8. Dopuszczamy możliwość włączania do działania na różnym etapie innych podmiotów na podstawie zawartych porozumień.