Zasłużeni dla dzielnicy Włochy – lista osób

Szanowni Państwo,
Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy zaangażowali się w naszą inicjatywę uhonorowania osób zasłużonych dla dzielnicy i zgłosili kandydatury.
Wyróżnienia na podstawie nominacji mieszkańców przyznała Kapituła w składzie:
Wojciech Kordel – przewodniczący, Fundacja WŁOCHY 2030
Monika Mazurek Rylska – społecznik
Matylda Gadomska – Fundacja Kuchnia
Robert Pirosz – wolontariusz / WMDW
Tomasz Pęśko – Fundacja Okęcie Dawniej i Dziś (w organizacji)
Jednocześnie chcielibyśmy podziękować wszystkim wyróżnionym za ich zaangażowanie, aktywną postawę – często bezinteresowną i wkład jaki wnosili i wnoszą w rozwój naszej dzielnicy w różnych jej aspektach.
Czekamy z niecierpliwością na ostateczną poprawę sytuacji epidemicznej w kraju, tak aby móc zorganizować godne wydarzenie na wręczenie naszych odznaczeń.
Szczególne wyróżnienie za całokształt działalności i zaangażowania na rzecz mieszkańców dzielnicy Kapituła przyznała organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy